Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 161/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-06 godz: 15:35
Termin składania ofert: 2018-03-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-14 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ 161/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8a - Sprawozdanie za rok 2014

Załącznik nr 8b - Sprawozdanie za rok 2015

Załącznik nr 8c - Sprawozdanie za rok 2016

Załącznik nr 8d - Sprawozdanie za 1p 2017

Załącznik nr 8e - Sprawozdanie za 2p 2017

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM