Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 162/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-03 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2018-04-19 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-19 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 162/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM