Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Dynów w 2018 r

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 163/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-24 godz: 15:11
Termin składania ofert: 2018-05-09 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-09 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ 163/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM