Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa drogi gminnej Nr 108332R Pawłokoma - Radanówki w km 1+442 - 1+640; 1+740 - 2+036; 2+053 - 2+540 w miejscowości Pawłokoma.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 164/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-10 godz: 18:09
Termin składania ofert: 2018-05-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-25 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 164/2018

SIWZ 164/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM