Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa dróg gminnych Nr ewid 4430 w m. Harta i Nr 108335R w m. Dylągowa.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 166/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-31 godz: 22:02
Termin składania ofert: 2018-08-16 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-16 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam KIełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 166/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Zmiana SIWZ 166/2018 z dnia 01-08-2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01-08-2018

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM