Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dynów w roku 2018/2019

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 167/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-06 godz: 22:14
Termin składania ofert: 2018-08-16 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-16 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 167/2018

SIWZ 167/2018

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał nr 3 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Zał nr 4 Projekt umowy

Zał nr 5 Formularz cenowy

Zał nr 6 Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych

Zał nr 7 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM