Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa Domu Przedpogrzebowego w m. Dylągowa - Etap 1 - Fundamenty

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 168/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-28 godz: 14:59
Termin składania ofert: 2018-09-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-09-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 168/2018

SIWZ 168/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM