Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 171/20158
Data ogłoszenia: 2018-11-21 godz: 15:54
Termin składania ofert: 2018-11-29 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-29 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 171/2018

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8a – Sprawozdania za rok 2014

Załącznik nr 8b – Sprawozdania za rok 2015

Załącznik nr 8c – Sprawozdania za rok 2016

Załącznik nr 8d – Sprawozdania za rok 2017

Załącznik nr 8e – Sprawozdania za 1 półrocze 2018 1 kw

Załącznik nr 8f – Sprawozdania za 1 półrocze 2018 2 kw

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM