Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 172/2019
Data ogłoszenia: 2019-02-20 godz: 20:57
Termin składania ofert: 2019-03-07 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-07 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 172/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktu

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Oświadczenie odnośnie grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - 01 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 02 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 03 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 04 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 05 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 06 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 07 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 08 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 09 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 10 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 11 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 - 12 Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia treści SIWZ 172/2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 172/2019 nr 2

Załącznik nr 5 - Projekt umowy zmieniony

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM