Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Dynów.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 173/2019
Data ogłoszenia: 2019-04-16 godz: 10:43
Termin składania ofert: 2019-05-06 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-06 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 173/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5/1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM