Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dynów w roku szkolnym 2019-2020

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 174/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-13 godz: 19:32
Termin składania ofert: 2019-08-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-21 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 174/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie w wyborze najkorzystniejszej oferty 174/2019


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM