Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa Domu Przedpogrzebowego w m. Dylągowa - Etap 2 - Stan surowy otwarty

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 177/2019
Data ogłoszenia: 2019-09-25 godz: 22:43
Termin składania ofert: 2019-10-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 177/2019

SIWZ 177/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 177/2019

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM