Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Gminie Dynów w ramach programu Aktywna Tablica

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 178/2019
Data ogłoszenia: 2019-10-13 godz: 19:28
Termin składania ofert: 2019-10-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-21 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 178/2019

SIWZ 178/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Wyjaśnienia treści SIWZ 178/2019

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM