Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów w 2020 r.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 179/2019
Data ogłoszenia: 2019-11-28 godz: 23:51
Termin składania ofert: 2019-12-06 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-12-06 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 179/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – Sprawozdania za ubiegłe lata

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM