Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów w 2020 r.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 2/2019
Data ogłoszenia: 2019-12-02 godz: 15:36
Termin składania ofert: 2019-12-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-12-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Dorota Polityńska
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 2/2019

SIWZ 2/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM