Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Zakup i montaż wyposażenia, pomocy dydakt. i placów zabaw w O. Przedszkolnych w Gminie Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 180/2020
Data ogłoszenia: 2020-06-14 godz: 12:00
Termin składania ofert: 2020-06-24 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-06-24 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 180/2020

SIWZ 180/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - Zadanie 1

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - Zadanie 2

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - Zadanie 3

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - Zadanie 4

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 180/2020

Zmiana ogłoszenia 180/2020

Informacja z sesji otwarcia ofert 180/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM