Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Harta - Dynów (Krzywdy)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 181/2020
Data ogłoszenia: 2020-07-21 godz: 15:26
Termin składania ofert: 2020-08-05 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-05 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 181/2020

SIWZ 181/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert 181/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 181/2020


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM