Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dynów w roku szkolnym 2020-2021

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 182/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-17 godz: 22:00
Termin składania ofert: 2020-08-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-25 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 182/2020

SIWZ 182/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Oświadczenie Grupa Kapitałowa

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM