Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa instalacji co, kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej i elektrycznej w budynku UG w Dynowie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 183/2020
Data ogłoszenia: 2020-09-08 godz: 20:43
Termin składania ofert: 2020-09-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-09-23 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 183/2020

SIWZ 183/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5a - Przedmiar robót - budowlanka

Załącznik nr 5b - Przedmiar robót - instalacja elektryczna

Załącznik nr 5c - Przedmiar robót - instalacje sanitarne

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM