Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Dynów w 2020 r.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 184/2020
Data ogłoszenia: 2020-09-30 godz: 13:50
Termin składania ofert: 2020-10-15 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-15 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 184/2020

SIWZ 184/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5/1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/6 - Przedmiar robót

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o treści złożonych ofert


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM