Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Remont i przebudowa dróg gminnych w m Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska i Harta.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 187/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-30 godz: 21:50
Termin składania ofert: 2020-11-13 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-11-13 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 187/2020

SIWZ 187/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o treści złożonych ofert 187/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM