Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów w 2021 r.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: 186/2020
Data ogłoszenia: 2020-11-03 godz: 10:49
Termin składania ofert: 2020-11-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2020-11-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 186/2020

SIWZ 186/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM