Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno dz. o nr ewid. 1195, 1395

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 121/2012
Data ogłoszenia: 2012-07-16 godz: 13:05
Termin składania ofert: 2012-07-31 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2012-07-31 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 121/2012

SIWZ 121/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 121/2012


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM