Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 124/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-24 godz: 13:34
Termin składania ofert: 2012-11-08 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2012-11-08 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ nr 124/2012

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Załącznik nr 10/1 do SIWZ

Załącznik nr 10/2 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 124/2012


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM