Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno dz. o nr ewid. 389, 465, 484, 495

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 128/2013
Data ogłoszenia: 2013-07-11 godz: 10:57
Termin składania ofert: 2013-07-26 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-07-26 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

SIWZ 128/2013

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM