Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego do wysokości 2 333 332,50 PLN o zmiennej stopie oprocentowania na spłatę zobowiązań Gminy Dynów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 129/2013
Data ogłoszenia: 2013-07-22 godz: 15:07
Termin składania ofert: 2013-08-09 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-08-09 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od 1 do 35 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załączniki od 36 do 43 do SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

Załącznik nr 44 do SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM