Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2013-08-14 godz: 14:47
Termin składania ofert: 2013-08-23 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Edita Alimanoivć
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie o zamówieniu platforma licytacji

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt umowy sprzedaży

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy

Załącznik nr 2 do Projektu Umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadcznie o braku podstwa do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz dostaw

Potwierdzenie należytego wykonania umowy

Wzór wniosku

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety

Uwagi dodatkowe
Przetarg nieograniczony w trybie licytacji elektronicznej

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM