Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2014-04-01 godz: 14:04
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

  1. Działka nr 186 o powierzchni 0,02 ha położona w miejscowości Ulania, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00038400/2.

Opis nieruchomości: Działka usytuowana w strefie pośredniej obrębu Ulanica w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 1-rodzinnej. Kształt działki regularny. Na działce jest sieć gazowa i prąd. Działka ma możliwość uzbrojenia w pełną infrastrukturę. Dojazd do działki z drogi asfaltowej publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W chwili obecnej nie ma ważnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość. Aktualna funkcja nieruchomości zgodna jest z ustaleniami wcześniej obowiązującego MPO zagospodarowania przestrzennego, jak również z aktualnymi zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Dynów (tereny istniejącej zabudowy mieszkalno zagrodowej)

Cena nieruchomości w złotych: 828, 00 zł.

 

  1. Działka nr 1063/1 o powierzchni 0,14 ha położona w miejscowości Łubno, wpisana do księgi wieczystej KW 47552

Opis nieruchomości: Działka usytuowana w strefie pośredniej miejscowości. Kształt działki regularny o łagodnym stoku ze skłonem w stronę południową. Działka użytkowana jako łąka. Przez działkę przechodzi linia elektryczna średniego napięcia. Dojazd drogą utwardzoną tłuczniem.  Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W chwili obecnej nie ma ważnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość. Aktualna funkcja nieruchomości zgodna jest z ustaleniami wcześniej obowiązującego MPO zagospodarowania przestrzennego, jak również z aktualnymi zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Dynów (tereny dla zabudowy mieszkalno- zagrodowej). Cena nieruchomości: 6 580,00 zł

 

  1. Czas, miejsce i warunki przetargu, w którym sprzedawane będą nieruchomości opisane w wykazie podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
  2. Cena sprzedaży opodatkowana zostanie należnym podatkiem VAT w wysokości 23%
  3. Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa się termin do złożenia wniosku do dnia 12.05.2014r.
  4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dynowie oraz na stronie internetowej www.gmina.dynow.pl na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
  5. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Dynów ul. Ks. Józefa Ożoga 2 w pok. nr 21, lub telefonicznie pod numerem /16/6521257 wew. 21

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM