Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Rozbudowa z Przebudową Zespołu Szkół nr 5 w Dylągowej Etap II

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 134/2014
Data ogłoszenia: 2014-06-13 godz: 08:17
Termin składania ofert: 2014-06-30 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-30 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 134/2014

SIWZ 134/2014

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uprawnienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM