Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych nr 3253, 3245 oraz nr 759/2, 756, 716

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 135/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-14 godz: 11:13
Termin składania ofert: 2014-07-28 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-07-28 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ 135/2014

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM