Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Remont, modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bachórzu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 136/2014
Data ogłoszenia: 2014-08-06 godz: 13:25
Termin składania ofert: 2014-08-20 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-08-20 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 136/2014

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM