Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 137/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-10 godz: 16:10
Termin składania ofert: 2014-12-19 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-19 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 137/2014

SIWZ 137/2014

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM