Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Pawłokoma (St. trafo Pawłokoma 2) oraz w m. Dylągowa (St. trafo Dylągowa 2).

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 138/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-16 godz: 14:18
Termin składania ofert: 2015-03-03 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-03 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5/1 - Przedmiar robót Pawłokoma

Załącznik nr 5/2 - Przedmiar robót Dylągowa

Załącznik nr 6/1 – Dokumentacja techniczna Pawłokoma

Załącznik nr 6/2 – Dokumentacja techniczna Dylągowa

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM