Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dynów i jednostek organizacyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 139/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-17 godz: 15:09
Termin składania ofert: 2015-02-27 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2015-02-27 godz: 13:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Załącznik nr 2 - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 - oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - formularz ofertowy

Zapytania i odpowiedzi do przetargu 139/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM