Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 1/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-17 godz: 11:54
Termin składania ofert: 2015-04-01 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-01 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 1/2015

SIWZ 1/2015

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Oświadczenie art 22

Zał nr 3 Oświadczenie art 24

Zał nr 4 Oświadczenie art 26

Zał nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Zał nr 6 Projekt umowy

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 8 Wykaz wykonanych usług

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM