Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2015-03-23 godz: 12:17
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Piotr Potoczny
Linki do dokumentów

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Działka nr 1362/28 o powierzchni 0,0230 ha położona w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00031888/7. Opis nieruchomości: Działka usytuowana w strefie pośredniej obrębu Dąbrówka Starzeńska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 1-rodzinnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki z drogi utwardzonej. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, działka nr 1362/28 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem D010UK co oznacza teren usług kultury. Cena nieruchomości w złotych: 2 425, 00 zł.
  2. Działka nr 1362/27 o powierzchni 0,0441 ha położona w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00031888/7. Opis nieruchomości: Działka usytuowana w strefie pośredniej obrębu Dąbrówka Starzeńska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 1-rodzinnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki z drogi utwardzonej. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, działka nr 1362/27 znajduje się w konturze oznaczonym symbolem D010UK co oznacza teren usług kultury. Cena nieruchomości w złotych: 3 402, 00 zł.

 

  1. Czas, miejsce i warunki przetargu, w którym sprzedawane będą nieruchomości opisane w wykazie podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
  2. Cena sprzedaży opodatkowana zostanie należnym podatkiem VAT w wysokości 23%
  3. Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa się termin do złożenia wniosku do dnia 04.05.2015r.
  4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dynowie oraz na stronie internetowej www.gmina.dynow.pl na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
  5. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Dynów ul. Ks. Józefa Ożoga 2 w pok. nr 21, lub telefonicznie pod numerem /16/6521257 wew. 21

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM