Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2015-03-23 godz: 12:20
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Piotr Potoczny
Linki do dokumentów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 1.Działka nr 1145 o powierzchni 0,57 ha położona w miejscowości Laskówka, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00032848/2, stanowiąca własność Gminy Dynów. Działka usytuowana w południowej części miejscowości Laskówka. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami (samosiejki), położona w terenie o znacznym nachyleniu. Zgodnie z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, działka nr 1145 znajduje się w kompleksie leśnym oznaczonym symbolem La9. Cena nieruchomości wynosi 4 626,00 zł.

 2. Działka nr 1697 o powierzchni 0,32 ha położona w miejscowości Laskówka, wpisana do księgi wieczystej RZ2Z/00037091/5, stanowiąca własność osoby fizycznej. Działka usytuowana w południowej części miejscowości Laskówka. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami (samosiejki), położona w terenie o znacznym nachyleniu. Działka znajduje się poza granicami MPZP Gminy Dynów. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kryteriów  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów działka nr 1697 znajduje się na terenach użytków rolnych klasy IV-5. Cena nieruchomości wynosi 2 597,00 zł.

 Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej, przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r Dz.U.nr 102, poz.651)  upływa z dniem 04.05.2015 roku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM