Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa dróg gminnych nr 108333R i nr 473 w m. Pawłokoma, nr 108341R w m. Dąbrówka Starzeńska oraz dróg gminnych wewnętrznych nr 958 w m. Bachórz, nr 1510 w m. Dąbrówka Starzeńska i nr 1560 w m. Ulanica

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 140/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-25 godz: 12:51
Termin składania ofert: 2015-04-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ 140/2015

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5/1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uprawnienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 140/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM