Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa drogi gminnej nr 108317R w m. Laskówka oraz dróg gminnych wewnętrznych nr 958 w m. Bachórz, nr 1510 w m. Dąbrówka Starzeńska i nr 1560 w m. Ulanica.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 142/2015
Data ogłoszenia: 2015-07-15 godz: 13:59
Termin składania ofert: 2015-07-30 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-30 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5-1 - Przedmiar robót - Zadanie 1

Załącznik nr 5-2 - Przedmiar robót - Zadanie 2

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uprawnienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 142/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM