Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 2/2015
Data ogłoszenia: 2015-07-28 godz: 08:53
Termin składania ofert: 2015-08-11 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-11 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 2/2015

SIWZ 2/2015

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Oświadczenie art 22

Zał nr 3 Oświadczenie art 24

Zał nr 4 Oświadczenie art 26

Zał nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Zał nr 6 Projekt umowy

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 8 Wykaz wykonanych usług

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM