Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą, wozem asenizacyjnym i kosiarką bijakową w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 143/2015
Data ogłoszenia: 2015-07-28 godz: 17:02
Termin składania ofert: 2015-08-11 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-11 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 143/2015

SIWZ 143/2015

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art 26

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

Odpowiedzi na zapytania 05-08-2015

Odpowiedzi na zapytania 06-08-2015

Załącznik nr 7 - Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2014

Załącznik nr 8 - Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31-12-2014

Załącznik nr 9 - Rb-Z na koniec II kwartału

Załącznik nr 10 - Rb-NDS na 30-06-2015

Załącznik nr 11 - Rb-27S na dzień 30-06-2015

Załącznik nr 12 - Rb-28S na 30-06-2015

Odpowiedzi na zapytania 07-08-2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM