Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Łubno dz. nr 154,164,167-1, 167-2, 176, 191, 208, 242, Łubno dz. nr 2798, 2200, 2419 oraz Łubno dz. nr 2199

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 144/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-08 godz: 12:52
Termin składania ofert: 2015-10-23 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-23 godz: 09:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 144/2015

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5/1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5/3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 144/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM