Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 3/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-18 godz: 08:45
Termin składania ofert: 2015-11-26 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-26 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 3/2015

SIWZ 3/2015

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Oświadczenie art 22

Zał nr 3 Oświadczenie art 24

Zał nr 4 Oświadczenie art 26

Zał nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Zał nr 6 Projekt umowy

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 8 Wykaz wykonanych usług

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM