Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dynów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 147/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-27 godz: 12:33
Termin składania ofert: 2016-08-05 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-05 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 147/2016

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Oświadczenie art 22

Zał nr 3 Oświadczenie art 24

Zał nr 4 Oświadczenie art 26

Zał nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Zał nr 6 Projekt umowy

Zał nr 7 Formularz cenowy

Zał nr 8 Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych

Zał nr 9 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Zał nr 10 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 147/2016


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM