Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Wymiana okien na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 23/ZO/2016
Data ogłoszenia: 2016-11-10 godz: 15:16
Termin składania ofert: 2016-11-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-25 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zmiany do SIWZ 23-ZO-2016

Odpowiedzi na zapytania 17-11-2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM