Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 1/2016
Data ogłoszenia: 2016-11-21 godz: 13:36
Termin składania ofert: 2016-11-29 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-29 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 1/2016

SIWZ 1/2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw/usług

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM