Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 150/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-02 godz: 13:28
Termin składania ofert: 2016-12-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-12-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 150/2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie za I półrocze 2016

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 150/2016


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM