Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Dynów

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 152/2017
Data ogłoszenia: 2017-06-25 godz: 21:01
Termin składania ofert: 2017-07-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-07-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 152/2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM