Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa klas, korytarzy i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łubnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 153/2017
Data ogłoszenia: 2017-06-30 godz: 14:39
Termin składania ofert: 2017-07-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-07-14 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 153/2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Odpowiedz na zapytania do SIWZ 153/2017

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM