Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Nadbudowa z przebudową dachu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 154/2017
Data ogłoszenia: 2017-07-19 godz: 10:03
Termin składania ofert: 2017-08-04 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-08-04 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu 154/2017

SIWZ 154/2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM